ربایندگان عکاس ایتالیایی در افغانستان، در ازای رهایی وی، خواهان معاوضه او با عبدالرحمان، شهروند مسیحی شده افغان شده اند.
به گزارش خبرگزاری بی بی سی، گابریل تورسلو، خبرنگار عکاس ایتالیایی، پنجشنبه گذشته، زمانی که در حال سفر در جنوب افغانستان بود، از داخل یک اتوبوس ربوده شد.گابریل تورسلو پیشتر به دین اسلام گرویده بود.
اکنون ربایندگان وی اعلام کرده اند که در صورتی که عبدالرحمان به افغانستان بازگردانده شود، آنها حاضرند این عکاس ایتالیایی را آزاد کنند.


_42210982_afp203bodyabdul.jpg

ربایندگان گفته اند که معاوضه عکاس ربوده شده ایتالیایی با عبدالرحمان، باید تا پیش از پایان ماه رمضان انجام شود.
گابریل تورسلو، در سایت اینترنتی اش، خود را “عکاس خبری ویژه مناطق جنگی و خطرناک، به خصوص جامو و کشمیر و کشورهای اسلامی” معرفی کرده است.
کمتر از دو هفته پیش (۷ اکتبر) جسد دو خبرنگار رادیو دویچه وله آلمان در شمال افغانستان کشف شد.
تصور می رود که این زن و مرد آلمانی، نخستین خبرنگارانی باشند که در دست کم پنج سال اخیر، در افغانستان کشته شده اند.