از روز جمعه ۱۲ آبان ۸۵ نمایشگاه عکس های کتایون قدس راد و جمعی از دانشجویان، مهدی تیرانی – بهاره حسینی نیا – ‏سید محمد حسین شاه محمدی – سید محمد صاذق موسوی در گالر ی نیکول برگزار می شود. این نمایشگاه تا ۱۷ آبان از ساعت ‏‏16 تا ۲۰ ادامه دارد. کتایون قدس راد استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد است.‏
گالری نیکول. خیابان مطهری . خیابان اکبری( پارسا) . کوچه آزادی . شماره ۱/۳۱ ‏