دبیر دهمین دو سالانه عکس ایران در تماس با سایت عکاسی اعلام کرد، بنا به درخواست عکاسان و در جهت تمرکز برنامه‌های “همایش عکاسی معاصر ایران” – “اولین هفته فیلم عکس” و “شب‌های عکس ایران” برنامه نمایش اسلاید شب‌های عکس ایران که قرار بود در مجموعه فرهنگی، هنری صبا برگزار ‌شود به موزه هنرهای معاصر تهران تغییر مکان داد.
زمان نمایش اسلاید شب‌های عکس ایرانی، در موزه هنرهای معاصر ساعت ۱۸ (۶بعدازظهر) اعلام شده است.

[خبرهای دهمین دو سالانه]