همایش عکاسی معاصر ایران در روز سه شنبه ۱۶/۸/۸۵ از ساعت ۳۰/۱۴ در سالن سینما تک موزه با سخنرانی محمد مهدی رحیمیان درباره تاریخچه عکاسی تبلیغاتی آغاز می‌شود و در ساعت ۳۰/۱۵ مهدی مقیم نژاد تصویر پردازی دیجیتال و بازنمایی عکاسانه را بررسی می‌کند.

سومین روز هفته فیلم عکس از ساعت ۱۸ با نمایش فیلم های یوجین اسمیت ۱ / یوجین اسمیت ۲ و پل استرند برگزار می شود.

برنامه شب‌های عکس ایران در روز سه شنبه با نمایش عکس های محمد فرنود / مرتضی نیکوبذل و علی فریدونی از ساعت ۱۸ در فضای باز برگزار می شود.

[خبرهای دهمین دو سالانه]