عصر امروز در موزه هنرهای معاصر تهران برگزیدگان دهمین دو سالانه عکس ایران به شرح زیر معرفی شدند‏. در هر بخش از بخش های ۸ گانه ی نمایشگاه، ۵ عکاس (در گروه تک عکس یا ‏مجموعه) برگزیده ‏شدند (مجموعاً ۴۰ عکاس در همه بخش ها) و به برگزیدگان جوایزی به ‏شرح زیر اعطا شد:‏
گروه تک عکس: لوح افتخار و ۵ سکه ی تمام بهار آزادی به همراه یادمان دو سالانه ‏عکس ایران
گروه مجموعه عکس: لوح افتخار و ۷ سکه تمام بهار آزادی به همراه یادمان دو ‏سالانه عکس ایران

آثار برتر بخش ‏مستند اجتماعی


مژگان رمضانی / ۵ عکس / مترو
رکن الدین حجازی / ۴ عکس / اهالی بازار
نادر داودی / ۱ عکس / زنان
محمد ورزنده / ۱ عکس / ۲۱- ۶۶۶‏
جواد مقیمی / ۵ عکس / کشتی لوچو

بخش مستند اجتماعی تقدیر ندارد. ‏

‏ آثار برتر بخش خبری


مهدی قاسمی / ۵ عکس / سفارتخانه های اروپایی ‏
ساتیار امامی / ۱ عکس / اعدام بیجه
جلیل حسینی زهرایی / ۱ عکس / مرگ، زیر آوار ‏
حسن قائدی / ۱ عکس / زلزله پاکستان
جواد مقیمی / ۵ عکس / جمع آوری دارو فروشان

‏ آثار تقدیری بخش خبری

محسن صالحی / ۱ عکس / جنین در جوی آب ‏
مجید سعیدی / ۵ عکس / پس از جنگ
فواد رهنما / ۱ عکس / بدون عنوان

آثار برتر بخش ‏خلاقه

رامیار منوچهر زاده / ۵ عکس / پدر ‏
صدرا وجدانی / ۵ عکس / خانه
امیر حسین ابن الدین حمیدی / ۱ عکس / دلتنگی
مجید کورنگ بهشتی / ۵ عکس / کعبه های مسیر
مرتضی خاکی / ۳ عکس / بدون عنوان

آثار تقدیری بخش خلاقه

محسن جزایری / ۵ عکس / من از جنگ صدایش را می شناسم
الهام رفیعی / ۱عکس / من نزدیک از راهی دور ‏
آرش خورشیدی / ۱ عکس / انتظار ‏

آثار برتر بخش ‏صنعتی و تبلیغاتی

امیر سعید گرجی / ۱ عکس / دنیای ماهان ایر
سعید اسکندر زاده / ۱ عکس / بدون عنوان
فریدون قیصری پور / ۱ عکس / آب معدنی آناهیتا
محمد کرور / ۵ عکس / هر جور حال می کنین
مهدی قنبر پور / ۵ عکس / سایه پیروزی

اثر تقدیری بخش صنعتی و تبلیغاتی ‏

سحر استوار / ۳ عکس / بدون عنوان

آثار برتر بخش ‏طبیعت و منظره نگاری

نادر سماواتی / ۱ عکس / دریاچه ارومیه
بهمن زارعی / ۱ عکس / بدون عنوان
بهزاد ترکی زاده / ۱ عکس / بدون عنوان
داوود عامری / ۱ عکس / آذرخش
گلریز فرمانی / ۱ عکس / ردپای باد

آثار تقدیری بخش ‏طبیعت و منظره نگاری

پیمان هوشمند زاده / ۵ عکس / بدون عنوان
حمیدرضا فرامرزی / ۵ عکس / کویر
کوروش عسگری / ۱ عکس / پرنده
علی شکری / ۱ عکس / طبیعت

آثار برتر بخش‏ معماری

همایون امیریگانه / ۵ عکس / مسجد نصیرالملک شیراز
ابراهیم سیسان / ۱ عکس / بدون عنوان
ارشاد فتاحیان / ۱ عکس / قرینه در طبقه ۱۱‏
مهرداد افسری / ۱ عکس / سمفونی سکوت
کریم متقی / ۱ عکس / حوضخانه قدکی

آثار تقدیری بخش معماری

رکن الدین حجازی / ۲ عکس / ارگ شهری که بود ‏
علیرضا فخری زاده / ۱ عکس / بدون عنوان

آثار برتر بخش پرتره‏

علی بخشی / ۴ عکس / بدون عنوان
مهدی منعم / ۱ عکس / قربانیان
رومین محتشم / ۱ عکس / نگاه یک مرد فلزی
مژده فقانی / ۱ عکس / خودنگاره
حسن غفاری / ۱ عکس / بدون عنوان

آثار تقدیری بخش پرتره

مهدیه سجادیان / ۵ عکس / تیپ نگاری
آتیه نوری / ۱ عکس / وارطان
محمدعلی صباغی / ۱ عکس / بدون عنوان
حمید جانی پور / ۱ عکس / بدون عنوان

آثار برتر بخش بخش ویژه: میراث محمدی (ص) ‏

رضا سید پایداری / ۵ عکس / هیچ روز مثل روز تو نیست
محمدرضا شریف زاده / ۴ عکس / تعزیه
یدالله عبدی / ۱ عکس / محرم
حامد نیرومند قوچانی نژاد / ۱ عکس / دخیل
محسن راستانی / ۵ عکس / زیارت

آثار تقدیری بخش ویژه

حسن غفاری / ۱ عکس / عروسی ‏
علی آقا ربیع / ۱ عکس / گل مالان ‏

همچنین جایزه ویژه ای از سوی موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگستان هنر به تعدادی از عکاسان شرکت کننده در دهمین دو سالانه اهداء می شود.