چهارشنبه ۲۴ آبان نمایشگاه عکس نجف شکری با عنوان “سی فا” در گالری ماه مهر افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۵ آذر ادامه دارد. ساعت بازدید در روز افتتاح ۱۶ الی ۲۰ است و در روزهای دیگر از ۱۰ تا ۱۹ است.
سه شنبه ۳۰ آبان ساعت ۱۷ تا ۲۰ جلسه گفتگو درباره عکس ها با حضور مهران مهاجر برگزار می شود.

گالری ماه مهر.خیابان ولی عصر.روبروی پارک ملت.خیابان کاج آبادی.پلاک ۱۲