از زمان انتشار خبر برگزاری کارگاه آموزشی world press photo در ایران سوال های بسیاری برای علاقه مندان به شرکت در این کارگاه مطرح شده است. سوالهای طرح شده در بخش پرسش و پاسخ سایت جواب داده شده است. توصیه می شود به قبل از ارسال عکس برای شرکت در کارگاه این بخش سایت را مطالعه کنید و اگر شما هم سوالی دارید حتما” با ارسال آن در بخش تماس سایت پاسخ آن را دریافت کنید. مطمئن باشید در زمان کوتاهی پاسخ را دریافت خواهید کرد.