با پایان یافتن مهلت جمع آوری آثار اولین جشنواره عکس کودک و معنویت دبیرخانه جشنواره مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی جامعه عکاسان ایران مخصوصاً عکاسان حرفه ای که ما را در برگزاری هر چه با شکوهتر این جشنواره یاری کردند اعلام می دارد.
در اولین جشنواره عکس کودک و معنویت تعداد ۵۷۳ عکاس با ۲۷۸۹ عکس شرکت کرده اند که آثار ارسالی پس از ثبت اطلاعات-کد گذاری-آماده سازی به تفکیک عبارت از: ۲۸۳ نفر شرکت کننده از تهران – ۲۹۰ عکاس شرکت کننده از شهرستان – ۳۷۳ عکاس شرکت کنند ه مرد – ۲۰۰ عکاس شرکت کننده زن، همچنین از میان شرکت کنندگان کوچکترین شرکت کننده ۸ ساله و مسن ترین ۷۸ ساله است. از میان ۵۷۳ شرکت کننده این دوره آثار ۵۸ عکاس به تعداد ۷۷ عکس به نمایشگاه را یافت که شش نفر از این عکاسان در روز ۲۰ آذر به عنوان نفرات برتر معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.
شایان ذکر است که به ازای هر قطعه از آثار منتخب مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال به صاحبت اثر پرداخت خواهد شد.
هیات داروان در بخش کودک و معنویت ۴۹ عکس و بخش مقاومت مردم فلسطین و لبنان ۲۸ عکس را بعنوان آثار منتخب خود برگزیدند. ضمناً هیات داوران در بخش سال پیامبر اعظم به دلیل نبود آثار قابل توجه عکسی را انتخاب نکردند.
دبیرخانه اولین جشنواره عکس کودک و معنویت در نظر دارد کاتولوگ عکس اولین جشنواره را همزمان با مراسم اهداء جوایز چاپ و منتشر کند.
اسامی عکاسان که آثارشان در اولین جشنواره عکس کودک و معنویت پذیرفته شده بشرح ذیل است.
ساتیارامامی / غلامرضااسدی / آزاده نوزاد / آزیتابیات / ابراهیم نبی پورجوشقانی / احمدجلالیان / احمدمعینی / اسماعیل جلالی / امیرقادری / بابک کاظمی / جاویدتفضلی / جاویدنیکپور / جعفر کبوتری / جوادگلزارخرم / حاج حسین بهرامی / حسن قائدی / حسین ساکی / حسین فاطمی / حمیدرضاولی / داورعلائی / راحله زمردنیا / رضارمضانپورمفرد / زهراناظری / سامان اقوامی / سعیدصادقی / سعیدفرجی / سعیدمحمودی ازناوه / سیدحسن نصراللهی / سیدعلی حسینی فرد / شهربانو ثابت / علی آقاربیع / علی اصغردانشپور / علیرضارحمانی / علی سراجه مدانی / علیرضاپرندوش / علیرضاحسنزاده مفرد / علیرضاواصفی / فاضل محمدبیگی / فریبابروفر / مازیارفرزانه طهرانی / مجتبی ملکپوریان / مجیدآزاد / مجیدسعیدی / مجیدمحرابی / محمدجوادشاه محمدی نژاد / محمدرضاعلی مددی / محمدعلی الهی / محمد نوروزی / محمد یوسفی / مرضیه ایوتین / منصوره معتمدی / مهدی قاسمی / وحیدفرجی / هادی مختاریان / یدا…عبدی / یلدامعیری / فهیمه اکبری / یوسف گرامی