بسم الله الرحمن الرحیم

روح لطیف و فطرت خدا باور و معنویت گرا از ودیعه های بی بدیل خداوندی است. و دیعه ای که درمراحل گوناگون ‏و مسیر تکوینی زندگی به شکل های گوناگون تجلی کرده و به تناسب محیط فرهنگی، خانواده و جامعه، ‌قوت و ‏ضعفهایی می یابد اما بدون تردید دوران کودکی از این حیث که طینت پاک، آلوده کژیها و پلشتیها نگردیده، نمایه ‏ای روشنتر از فطرت و باورهای پاک انسانی و اندیشه های پر طراوت و با نشاط اوست و آن سان که چنین زمینه ای ‏با تعالیم، باورها و اندیشه های زلال اسلامی پیوند می خورد آثار مبارک و نافذ خود را تا اعماق وجود نهادهای پاک ‏سیرت رخنه می دهد و قالبهای برگرفته از تعیین زمان ها و مکان ها را در هم می شکند و روشنایی بخش عالم ظلمت ‏و زشتی خواهد بود .‏
در چنین فضا و باوری اولین جشنواره عکس کودک و معنویت شکل گرفت. گروه داوران ضمن تقدیر از این اقدام ‏ارزشمند که با در نظر گرفتن هنر عکاسی که با برخورداری از قابلیتها و گستره تأثیر گذار آن می تواند قالب مناسبی ‏برای بیان این مفهوم باشد و با آرزوی تداوم برنامه ریزیهای مناسب برای نیل به ایجاد جریان فرهنگی – هنری ‏موثر و ماندگار در این حوزه ، به مسؤلین ذیربط پیشنهاد می نماید که با چاره اندیشی لازم تلاش بایسته رابرای ‏تشکیل و ساماندهی دبیر خانه ثابت مصروف کنند. دبیرخانه مزبور می تواند در استمرار و برنامه ریزیهای مناسبتر ‏و تخصصی تر، ساماندهی برنامه های گوناگون مرتبط در طول سال، بازخوان تجربه های صورت گرفته مشابه در ‏جامعه فرهنگی و هنری کشور و تنظیم تقویم ثابت و منظم برای اجرای دوره های آتی فعالیت نماید. از این رهگذر ‏می توان به بالندگی و تأثیر گذاری این فعالیت ارزشمند در پیکره فرهنگ و هنر جامعه امیدوار بود.‏
گروه داوران همچنین ضمن تشکر از حضور دلگرم کننده هنرمندان عکاس کشور در اولین دوره، توجه ایشان و ‏سایر علاقه مندان را به این نکته مهم جلب می نماید که مفهوم و مصادیق معنویت و تجلی آنها در آینه پاک ضمیر ‏کودکان بسیار گسترده تر از آن است که به برخی مناسک و مراسم مذهبی و به ویژه عزاداریها محدود شود. بلکه با ‏کمترین جستجو و نکته بینی می توان جلوه های متنوع و زیبای آن را در عرصه های گوناگون زندگی فردی و ‏اجتماعی کودکان جستجو کرد و به تصویر کشید. از اینرو گروه داوران به دلیل نزدیکی مضمون و کیفیت آثار در ‏بعضی از بخشها آثار برتر را را واجد رتبه و ویژگیها مشترک شناختند.‏
دیگر نکته آن که متأسفانه به دلیل فرصت اندک برای حضور جامعتر عکاسان در برخی از بخشهای اعلام شده آثار ‏منتخب در برگیرنده کمیت، کیفیت، تنوع مطلوب و در خور موضوع نبود، بهمین خاطر هیأت داوران در بخش پیامبر ‏اعظم نتوانستند اثری را برای نمایشگاه انتخاب نمایند، که با هماهنگی صورت گرفته جوایزآن به بخش مقاومت ‏مردم فلسطین و لبنان تعلق گرفت، که امید می رود با پیش بینی زمان مناسبتر و برنامه ریزی هدفمندتر و دقیق تر در ‏زمینه تولید و ارائه آثار جدی تر شاهد این نقیصه نباشیم .‏
گروه انتخاب و داوری آثار، مرکب از آقایان مجتبی آقایی، محمد اسلامی راد و فرهاد سلیمانی با بررسی ۲۷۸۰ ‏اثر رسیده از ۵۷۱ هنرمند عکاس که آثارشان را با موضوع اصلی کودک و معنویت و در بخش ویژه با دو موضوع سال ‏پیامبر اعظم و مقاومت مردم فلسطین و لبنان مجزاء ارسال کردند، و با صرف وقت و دقت لازم آثار را ارزیابی کرد، با ‏عنایت به ویژگی های فنی و انطباق آثار با مضمون و مـوضوع هـر بخش و اصـل‏ نوآوری و خلاقیت که از بارزترین ویژگیهای هنر عکاسی است در نهایت ۷۷ اثر از ۵۸ عکاس را برای نمایشگاه ‏برگزید. ‏
ازخداوند متعال توفیق روز افزون خدمتگزاران فرهنگ و هنر این مرز بوم را مسئلت می نمایم.‏

‏ هیئت داوران اولین جشنواره عکس کودک و معنویت
‏ مجتبی آقایی ، محمد اسلامی راد ، فرهاد سلیمانی ‏
‏ آذر ۱۳۵۸ – تهران‏