agha-reza2.jpg
نمایشگاه عکس‌های” آقا رضا عکاسباشی” اولین عکاس حرفه‌ای ایران در عکسخانه شهر
افتتاح ۱۹ دی ۸۵ از ساعت ۱۵ تا ۱۹٫ نمایشگاه تا ۱۹ بهمن ماه ادامه دارد.
زمان بازدید: یکشنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۱۷٫ جمعه‌ها ۱۰ تا ۱۶
میدان هفت تیر.خیابان بهار شیراز.میدان بهار شیراز