ساعت ۱۵ روز چهارشنبه ۲۰/۱۰/۸۵ سومین مجمع عمومی سالانه انجمن عکاسان بحران با حضور اعضای انجمن و جمعی از ‏مسئولین فرهنگی، هنری و نمایندگان سازمان های مرتبط در مجتمع فرهنگی، هنری اسوه برگزار می شود. ‏
دستور جلسه به شرح زیر است: ‏
‏۱-‏ارائه گزارش هیأت مدیره
‏۲-‏انتخابات دومین دوره هیأت مدیره
‏۳-‏بررسی برنامه های آتی انجمن
همچنین همزمان با برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن عکاسان بحران نمایشگاه عکس اعضاء انجمن افتتاح می شود. در ‏این نمایشگاه که تا ۴ بهمن ادامه دارد ۵۱ عکس از ۵۱ عکاس عضو انجمن عکاسان بحران با موضوع مستند, اجتماعی – خبری ‏و مطبوعاتی به نمایش در خواهد آمد. ‏
مجتمع فرهنگی، هنری اسوه. خیابان انقلاب – نبش بهار ‏

‏ ‏