ساعت 15 روز چهارشنبه 20/10/85 سومین مجمع عمومی سالانه انجمن عکاسان بحران با حضور اعضای انجمن و جمعی از ‏مسئولین فرهنگی، هنری و نمایندگان سازمان های مرتبط در مجتمع فرهنگی، هنری اسوه برگزار می شود. ‏
دستور جلسه به شرح زیر است: ‏
‏1-‏ارائه گزارش هیأت مدیره
‏2-‏انتخابات دومین دوره هیأت مدیره
‏3-‏بررسی برنامه های آتی انجمن
همچنین همزمان با برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن عکاسان بحران نمایشگاه عکس اعضاء انجمن افتتاح می شود. در ‏این نمایشگاه که تا 4 بهمن ادامه دارد 51 عکس از 51 عکاس عضو انجمن عکاسان بحران با موضوع مستند, اجتماعی – خبری ‏و مطبوعاتی به نمایش در خواهد آمد. ‏
مجتمع فرهنگی، هنری اسوه. خیابان انقلاب – نبش بهار ‏

‏ ‏