فراخوان نخستین مسابقه سراسری عکس ‏بیست و هشتمین بهار آزادی ایران / ارومیه

اقیانوس از به هم پیوستن قطرات جان می گیرد و تاریخ ملتها از تسلسل لحظه ‏ها برای ادراک عمیق تاریخ و سر گذشت جوامع ، می بایست این لحظه ها ، ‏وقایع و دقایق را درک کرد. چرا که این برش های کوچک نقشی همانند تک ‏فریم های یک فیلم بلند را دارند که اگر چه ساخته شدن یک مفهوم مستمر را ‏باعث می شوند اما در جای خود زیبا و قابل تامل هستند و … ‏
در بیست و هشتمین بهار آزادی چشم به راه آثار ارزشمند شما جوانان هنرمند ‏عکاس از راه پیمایی عظیم مردمی در ۲۲ بهمن ۸۵ هستیم.‏

موضوع:‏
باز تاب جوشش مردمی در راه پیمایی عظیم ۲۲ بهمن و تقارن معنوی و ‏مفهومی‌آن با واقعه تاریخی عاشورا و قرابت تقریبی سالگرد این وقایع تاریخ ‏ساز در سالهای اخیر موضوع اصلی نمایشگاه است و نگرشی هنرمندانه به ‏تمام زوایای این حرکت عظیم را در اولویت قرار میدهد.

شرایط شرکت :‏
‏۱-شرکت در این نمایشگاه برای همه علاقه مندان آزاد است.‏
‏۲-هر عکاس می تواند حداکثر ۱۰ تک عکس و یک مجموعه بین ( ۳ تا ۵ ‏عکس ) با یک مو ضوع را به دبیر خانه نمایشگاه ارسال نمایند .‏
‏۳-علاقمندان می توانند عکسهای خود را در ابعاد حداقل ۳۰در ۴۵ فقط به ‏صورت ‏cd‏ با کیفیت ۳۰۰ ‏dpi‏ ارسال و یا به دبیر خانه نمایشگاه تحویل ‏نمایند.‏
‏۴- ترتیب عکس های مجموعه با شماره گذاری مشخص شود .‏
‏۵- عکس های انتخاب شده برای نمایشگاه عودت داده نمی شود ولی در قبال ‏هر عکس مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عنوان حق رابت به شرکت کننده پرداخت ‏خواهد شد.‏
‏۶- آثاری که پس از آخرین مهلت مقرر دریافت شوند یا فاقد فرم تقاضای ‏شرکت و برچسب های تکمیل شده آثار باشند به هیئت داوران معرفی نخواهند ‏شد .‏
‏۷- ستاد برگزاری نمایشگاه مجاز است آثار انتخاب شده را در امور ‏انتشاراتی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی استفاده کند .‏
‏۸- برگزار کننده هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های وارده ناشی از پست و ‏نحوه ارسال نا مطلوب را نمی پذیرد .‏
‏۹- ارسال آثار به این نمایشگاه به منزله قبول کلیه مقررات می باشد .‏

جوایز :‏
نفر اول ۵ سکه تمام بهار آزادی
نفر دوم ۴ سکه تمام بهار آزادی
نفر سوم ۳ سکه تمام بهار آزادی
نفرچهارم ۲ سکه تمام بهار آزادی ‏
نفر پنجم ۱ سکه تمام بهار آزادی ‏

هیئت داوران : مجتبی آقایی – جواد پور صمد – رومین محتشم ‏

عکاسان برگزیده به مدت ۳ روز جهت شرکت در مراسم اهدای جوایز ‏میهمان جشنواره خواهند بود.‏

آخرین مهلت دریافت آثار حداکثر تا تاریخ ۵/۱۲/۸۵
انتخاب و داوری ۹/۱۲/۸۵
برگزاری نمایشگاه از ۱۳ ‏لغایت ۱۷ اسفند ۸۵ ‏
مراسم اهدای جوایز ۱۷ اسفند ۸۵

نشانی دبیرخانه: آذربایجان غربی –ارومیه – خیابان ‏پاسداران – روبروی پارک الغدیر – فرهنگسرای خانه ‏جوان
تلفن: ۳۴۶۶۰۰۲-۰۴۴۱‏
سازمان ملی جوانان نمایندگی آذربایجان غربی با همکاری انجمن سینمای ‏جوانان ایران – دفتر ارومیه‏