با پی گیری های دبیر دهمین دو سالانه عکس ایران هفته گذشته بودجه دو سالانه عکس پس از ماه ها از سوی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت شد و با تماسی که از سوی دبیرخانه با تمامی راه یافته گان و برگزیدگان دو سالانه گرفته شد علاوه بر تحویل باقی مانده سکه های نفرات برگزیده، مبلغ پانصد هزار ریال خرید هر عکس راه یافته نیز به تعداد بسیاری از راه یافته گان پرداخت شده است.

دبیرخانه دهمین دو سالانه عکس با دعوت از آن دسته از راه یافته گان و پذیرفته شدگان که تا این لحظه جهت دریافت جوایز و مبلغ خرید آثار به دبیرخانه مراجعه نکرده اند می رساند که با توجه به پایان فعالیت دبیرخانه فقط در روزهای یکشنبه ۸ بهمن – شنبه ۱۴ بهمن و یکشنبه ۱۵ بهمن فرصت دارند که با مراجعه به دبیرخانه مطالبات خود را دریافت کنند. روزهای فوق آخرین مهلت است. شرکت کنندگان در دو سالانه هم که تاکنون عکس های خود را دریافت نکرده اند می توانند در این سه روز به دبیرخانه مراجعه کنند.

تنها تعهد باقی مانده دوسالانه تحویل کاتالوگ است که آخرین مراحل چاپ را سپری می کند و تا قبل از پایان سال به دست شرکت کنندگان خواهد رسید.

همچنین جهت بررسی و ارزیابی دهمین دوسالانه عکس ایران نشستی با حضور همه دست اندرکاران دو سالانه، هیأت های انتخاب و داوری و جمعی از عکاسان در روز پنج شنبه ۵ بهمن برگزار شد.

نشانی دبیرخانه: تهران / انتهای بلوار کشاورز / خیابان دکتر غریب / کوچه حجت / پلاک ۴۴ / طبقه دوم
تلفن: ‏‏۶۶۹۳۶۷۰۸ و ۶۶۴۳۸۱۹۳