cards.jpg

نمایشگاه یک روزه عکس سروش تحویل زاده با عنوان از میان آینه و لادن نیکنام فرد با موضوع هایکوی زمستانی از روز جمعه ۱۳ بهمن در خیابان مقدس اردبیلی – کیهان – انتهای جامی غربی – برج کاوه – همکف جنوبی از ساعت ۴ تا ۹ بعد از ظهر برگزار می شود.