به نام پروردگار یکتا

اعضای هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران که در پی انتخابات ‏روز ۱۱ اسفند ۱۳۸۴، در فضایی آکنده از همدلی و کاملا ‏دموکراتیک، از طرف جامعه عکاسی ایران برگزیده شدند، بدین ‏وسیله ضمن سپاسگزاری از اعتماد و حسن نیت تک تک عکاسان، ‏نخستین گزارش رسمی خود را از عملکرد این هیئت به آگاهی می ‏رساند:‏
طی هجده جلسه سه ساعته، اعضای هیئت موسس، نخست به تدوین ‏اساسنامه و در مرحله دوم به بازنگری آن پرداخت. متن نهایی ‏اساسنامه پس از ارائه به افراد صاحب نظر و کسب نظرات مشورتی ‏از آنان و اصلاح احتمالی موادی از آن، برای آگاهی جامعه عکاسی ‏ایران منتشر خواهد شد.‏
جلسات هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران، در خانه هنرمندان ‏ایران، فرهنگسرای نیاوران، موزه هنرهای معاصر تهران، انجمن ‏عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، دفتر کار خانم مریم زندی و آقای ‏افشین شاهرودی انجام گرفت که هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران ‏بدین وسیله از مدیران این مراکز و همکارانی که امکان برگزاری ‏جلسات را فراهم آوردند، سپاسگزاری می‌کند.‏
با توجه به مقررات جاری برای بررسی سوابق اعضای هیئت موسس ‏انجمن ملی عکاسی ایران توسط وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران ‏اسناد و مدارک مورد نیاز به این وزارتخانه تحویل داده شده است ‏که در حال حاضر منتظر نتیجه بررسی و اعلام نظر آن وزارتخانه ‏می‌باشیم.‏
افزون بر این طی جلسات مشترک با حضور اعضای هیئت موسس انجمن ‏ملی عکاسی ایران و افراد خبره ‏امکانات و شرایط تشکیل انجمن مورد بررسی قرار گرفت و درخواست ‏تشکیل انجمن ملی عکاسی ایران به وزارت کشور ارائه شد که در ‏کمیسیون ماده ۱۰ در انتظار نوبت و رسیدگی است.‏
هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران در این مدت از مشورتهای ‏آقایان محمد تهرانی و سعید دستوری، مشاور حقوقی انجمن و اطلاع ‏رسانی پایگاه اینترنتی کارگاه بهره برد که بدین وسیله مراتب ‏سپاسگزاری خود را اعلام می‌کند.‏
برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره، منوط به اعلام نظر ‏نهایی کارشناسان و مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی است. با در ‏نظر گرفتن روند احتمالا طولانی بررسی‌های آن وزارتخانه، در این ‏مدت هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران به کسب نظر افراد ذی‌صلاح ‏و پیرایش متن نهایی اساسنامه خواهد پرداخت و به محض دریافت نظر ‏کمسیون ماده ۱۰ در مورد انجمن، اساسنامه تدوین شده به مدت ‏مشخص برای مطالعه و بررسی عکاسان و جامعه عکاسی ارائه خواهد ‏شد و متعاقب آن مراحل عضوگیری اولیه و تشکیل مجمع عمومی و ‏انتخاب هیئت مدیره و بازرسان طبق مقررات وزارت کشور انجام ‏خواهد شد.

‏با آرزوی توفیق و سرافزاری جامعه عکاسی ایران‏
‏هیئت موسس انجمن ملی عکاسی ایران

[اخبار انجمن ملی]