با پایان بررسی و انتخاب عکس های ارسالی برای نمایشگاه عکاسان ایرانی در ایتالیا، ضمن سپاس و تشکر از عکاسان ‏شرکت کننده، به اطلاع می رسانیم عکس های ۵۶ عکاس با ۷۰ عکس به نمایشگاه راه یافته است. ‏اسامی عکاسان به شرح زیر است. اطلاعات بیشتر در سایت فراخوان

فرزاد آریان نژاد ‏‎/‎‏ علی آقا ربیع‎/‎‏ مهدی‎ ‎اشرفی ورزیده/ نیما افشار نادری/ سعیده اکبری/ ساغر امیرعظیمی/ کامران ‏بختیاری/ کاوه بغدادچی/ ابراهیم بهرامی۲عکس/ فاخته جلایر نژاد/ کتایون جوان/ سهراب حسینی ۲ عکس / محمد ‏حسن خالقی/ احمد خطیری ۲عکس/ زینب خوبرو/ حمیده ذوالفقاری ۲عکس / محمد رازدشت ۲عکس / حسن رجبی ‏نژاد مقدم / علی زارع / مریم سپهری / ابراهیم سیسان ۲عکس / شهروز شریفی نسب / علی شکری / علی اکبر ‏شیرژیان / قاسم شیشه گری / حمید صادقی / ابراهیم صافی / امین رضا طلاچیان / حسن غفاری / فرزانه فردوسی ‏میلانی / آیه فرشتوادی / محمدرضا فرطوسی / امیر قادری / امیر علی قاسمی / محمد قدمعلی / مهدی کاوه ای / ‏محمد کوچکپور کپورچالی ۴ عکس/ مجید کورنگ بهشتی / نسیم گلی / امیر حسین محمودی / بتول مختاری / نفیسه ‏مطلق / منصوره معتمدی / سید عبدالحسین موسوی / مینا مومنی / محمد مهدی / محمدرضا میرزایی / رضا نجفیان۲ ‏عکس/ امین نظری/ شیوا نوروزی / امیر حسین نوریان/ حامد نیرومند قوچانی / محمد نیک عهد / مرتضی نیکوبذل ‏‏۳ عکس/ سید حمید هاشمی ۲عکس / حامد یغماییان