یک هفته از به روز نشدن سایت عکاسی می‌گذرد، این به روز نشدن نه به علت مشغله و گرفتاری بود و نه مشکل فنی. این ‏شرایط هیچ علت خاصی نداشت به غیر از نبودن خبری در عکاسی ایران.
در طول این مدت هیچ تماسی از سوی مخاطبان و کاربران با سایت گرفته نشد تا جویای به روز نشدن سایت شوند. پس از ‏تعطیلی سایت کارگاه با آن سابقه طولانی و تلاشی که در طول سال‌ها مدیریت این سایت برای معرفی هنرمندان کشید انتظار ‏داشتیم که با پی گیری هنرمندان و علاقه‌مندان دوباره شاهد فعالیت کارگاه باشیم که نشد.‏
این واقعیت رسانه‌های آنلاین در ایران است که در شرایطی که از هرگونه کمک و حمایتی بی‌بهره هستند مخاطبان هم تا ‏زمانی که در آن رسانه خبر منتشر می‌شود از آن بهره‌مند می‌شوند و زمانی هم که فعالیت آن رسانه متوقف می‌شود با بی‌‏تفاوتی از کنار آن می‌گذرند.