zen-book.jpg

‏”در مقام یک عکاس وقتی با خودت و نیز با همه نیروهای زندگی یکی می‌شوید، یعنی اینکه شما ‏در هر دو سوی منظره‌یاب دوربین آموزه‌هایی فرا می‌گیرید. فرقی نمی‌کند یک حرفه‌ای تمام ‏عیارید یا یک آماتور، همه ما در این سفر با همیم. در این عصر بی‌اعتمادی و خشونت هر عمل و ‏حرکتی که به درک بیشتر ارزشهای اساسی‌ای که ما در هیات “مردم” بر این سیاره درآنها شریکیم ‏منجر شود، گامی است مثبت و رو به پیش. “‏
این بخشی از مقدمه‌ای است که توسط پل مارتین لستر، نویسنده کتاب ” ذن عکاسی” بر ترجمه ‏فارسی کتاب نوشته شده است.‏
‏”ذن عکاسی” ترجمه “جواد منتظری”، عکاس مطبوعاتی است که توسط نشر ماهریز منتشر شده است.
جواد منتظری درباره چاپ این کتاب می گوید: ” از انتشار این کتاب بسیار خوشحالم. نه به این ‏دلیل که خودم ترجمه اش کرده ام. بلکه به این خاطر که موضوعاتی در این کتاب مطرح شده که ‏قابل درس دادن در هیچ دانشگاهی نیست. مفاهیم این کتاب، داستان نیست، شعر نیست، مقاله ‏نیست، ولی در واقع می تواند مثل یک مقاله یا شعر، مدتها ذهن را با خودش درگیر کند.”‏

وی درباره موضوع کتاب اضافه می‌کند: ” ذن عکاسی، درباره نگاه یک عکاس است و بیش از آن ‏درباره ذهن او، دلش و رابطه‌ای که با جهان پیرامونش دارد. از این رو می‌تواند، برای هر ‏خواننده‌ای طرفه‌ای در برداشته باشد.”‏
منتظری، پیش از این نیز متونی را در حوزه عکاسی در رسانه‌های مختلف چاپی و اینترنتی ‏منتشر کرده است.‏

از ویژگی‌های این کتاب که می‌تواند بویژه برای مترجمان دیار ما قابل توجه باشد، اجازه از ‏نویسنده کتاب برای ترجمه و انتشار است. ‏
در نامه‌ای که پل لستر، عکاس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در پاسخ به درخواست مترجم ‏نوشته امده است: ” موجب افتخارم خواهد بود که کتابم را ترجمه می کنید. شاید از این راه کوچک، ‏ما بتوانیم به دولتهایمان بیاموزیم که کار کردن با یکدیگر چه سودی در پی دارد.‏