در برنامه هفت اقلیم یکشنبه ۹ اردیبهشت رادیو فرهنگ، جواد منتظری حضور خواهد داشت. وی در این برنامه ‏رادیویی درباره فعالیت های خود و کتاب تازه منتشر شده "ذن عکاسی" صحبت خواهد کرد. کارشناس مجری برنامه هفت اقلیم ‏محمدرضا شاهرخی نژاد است. برنامه رادیویی هفت اقلیم از ساعت ۶ تا ۸ عصر بر روی موج ‏FM‏ ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز ‏پخش می شود.

علاقه مندان می توانند سوالا ت خود را از طریق شماره ۲۲۰۵۸۸۰۰- ۲۲۰۴۰۰۸۵ جهت طرح در برنامه مطرح کنند.