سایت عکاسی در نظر دارد در هفته جاری کارگاهی را با حضور عکاسان بوشهری برگزار کند. از عکاسان بوشهر دعوت می شود جهت هماهنگی در اسرع وقت با دفتر سایت عکاسی ۸۸۳۲۵۰۶۸ تماس بگیرند.