۲۵ عکس سیاوش مقصودی با موضوع مستند اجتماعی از مهاجرین افغان و فعالیت‌های پزشکان بدون مرز در ایران از روز شنبه ۱۵ اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران به نمایش در آمده است. این نمایشگاه با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و درمان آموزش و پزشکی و رییس و مشاور اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور افتتاح شد.
نمایشگاه با حضور و راهنمایی همکاران سازمان پزشکان بدون مرز تا ۲۰ اردیبهشت در خانه هنرمندان ایران ادامه دارد.