reza.jpeg

از روز جمعه ۲۱ اریبهشت ۱۳۸۶ نمایشگاه عکس محمد غزالی و رضا پایداری در گالری راه ابریشم افتتاح می شود. عنوان مجموعه محمد غزالی یادداشت برداری است و رضا پایداری ورود ممنوع را برای مجموعه خود برگزیده است. این نمایشگاه تا ۸خرداد ادامه دارد.
گالری راه ابریشم شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۹ و پنج شنبه ها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ باز است.
گالری راه ابریشم.خیابان لواسانی(فرمانیه). جنب فروشگاه شهروند. پلاک ۱۱۲

عکس: رضا پایداری