نمایشگاه عکس جشنواره اردیبهشت با حضور افشین شاهرودی،اسماعیل عباسی و ابراهیم صافی در بندرعباس افتتاح شد. در این نمایشگاه ۴۴ عکاس هرمزگانی در دو بخش آزاد و فرهنگ حضور دارند. ۶۱ قطعه عکس منتخب از میان ۳۳۰عکس شرکت کننده در نگارخانه کورش گرمساری به مدت ۱۰ روز به نمایش در می آیند. در ادامه برنامه های این جشنواره صبح روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت نشست تخصصی عکس با حضور اسماعیل عباسی برگزار شد.