با پایان داوری چهارمین مسابقه عکس آئین های سرور و شادمانی ملی و مذهبی اسامی راه یافته گان و برگزیدگان این دوره اعلام شد. داوران حمیده ذوالفقاری – اسماعیل عباسی – محمد ستاری – محمد مهدی رحیمیان و مسعود زنده روح کرمانی از بین ۶۶۲ اثر رسیده در دو بخش تک عکس و مجموعه عکس، در کل ۹۱ اثر را برای نمایشگاه برگزیدند. هیات داوران در بخش تک عکس با توجه به اینکه هیچکدام از عکس های راه یافته به مرحله نهایی از کیفیت مطلوب و مورد نظر داوران برخوردار نبود پس از بررسی از میان آثار برتر پنج عکس را بدون ترتیب و تقدم شایسته تقدیر دانست. در بخش مجموعه عکس نفرات اول تا سوم انتخاب و معرفی شدند.

راه یافته گان و برگزیدگان چهارمین مسابقه عکس آئین های سرور و شادمانی ملی و مذهبی

در بخش مجموعه محمدرضا بهارناز با مجموعه عکس سیزده بدر نفر اول / مرضیه ایوتین با مجموعه شادی و تفریح نفر دوم و سحر مختاری وایقان با مجموعه سبزی عید و انار یلدا نفر سوم برگزیده شدند.

در بخش تک عکس از اکبر سفری مقدم / علی سلطانی تهرانی / محسن شاهمردی / داود کهن ترابی / فرامرز میراحمدی تقدیر شد.

مجمو عه‌های راه یافته به نمایشگاه

مرضیه ایوتین / فاخته جلایرنژاد / امیرعلی جوادیان / راحله زمردی نیا / علی سلطانی تهرانی

تک عکس های راه یافته به نمایشگاه

بهارناز محمدرضا / بهرامی حسین / پور اشرف آزاده / تفضلی جاوید / جلایرنژاد فاخته / جوادیان امیرعلی / حامدحق دوست علی / حسنعلی زاده علی / حسینی زهرائی سیدجلیل / حسینی زهرائی نرگس / حیدری عباس / خاتمی سید مجتبی / درتاج آدینه / دشتی گوهر / رضائی محسن / سفری مقدم اکبر / سلامتی قمصری امیر / سلطانی تهرانی علی / شاهمردی محسن / علیشاهی قمی شهاب الدین / غفاری حسن / فرجوند جمشید / قنواتی مهدی / کفاشی علی / کهن ترابی داود / ملکی حسن / نسیم گلی / نیک دل محمد / وقاری شورچه قدیر / هادیان محمد / یزدانی مجید

مسابقه آئین های سرور و شادمانی ملی، مذهبی توسط موزه عکسخانه شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور گسترش آگاهی نسبت به ‏فرهنگ بومی, شناخت و ارتقاء ‌بخشیدن به غنای تصویری این مرز و بوم, که با حضور مردم در قرون ‏متمادی تا به امروز شکل گرفته است چهارمین مسابقه سراسری خود را با عنوان ” آئین های سرور و ‏شادمانی ملی و مذهبی” شامل آئینهای ‌قومی, ‌فرهنگ عامه، ملی, ‌مذهبی و … برگزار می شود.
زمان مراسم اهداء جوایز و افتتاح نمایشگاه متعاقبا” اعلام می شود.