سایت عکس فانوس ضمن عرض پوزش از شرکت‌کنندگان در دومین دوره برنامه نمایش اسلاید فانوس به اطلاع می‌رساند به علت بروز پاره‌ای مشکلات، امکان برگزاری این برنامه مطابق با جدول زمان‌بندی اعلام شده در خانه هنرمندان ایران میسر نیست و گروه برگزارکننده مجبور به تعویق زمان برپایی این برنامه شد.
سایت عکس فانوس ضمن تشکر از توجه کلیه علاقمندان در اطلاعیه بعدی، زمان و مکان این برنامه را به اطلاع می رساند.


هیأت مدیره سایت عکس فانوس