نمایشگاه و مراسم اهداء جوایز چهارمین مسابقه عکس آئین های سرور و شادمانی ملی و مذهبی روز سه شنبه اول خرداد
در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)و موزه عکسخانه شهر برگزار می شود.
مراسم گشایش و اهداء جوایز برگزیدگان ساعت ۱۷ روز سه شنبه اول خرداد در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار و همزمان با برگزاری مراسم اهداء جوایز، نمایشگاه در موزه عکسخانه شهر افتتاح و تا ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت.
کتاب عکس های این نمایشگاه از سوی عکسخانه شهر در شهریور ۸۶ منتشر می شود.

موزه هنرهای دینی امام علی.خیابان ولی عصر.بعد از ظفر.بلوار اسفندیار.شماره ۳۵
موزه عکسخانه شهر.میدان هفت تیر.خیایان بهار شیراز.میدان بهار شیراز
ساعت بازدید: یکشنبه تا پنج شنبه ۳۰/۹ تا ۱۳ – ۱۴ تا ۱۸
جمعه ها ۱۰ تا ۱۶ (شنبه ها تعطیل است)