در برنامه هفت اقلیم یکشنبه ۱۳ خرداد رادیو فرهنگ، احمد ناطقی عکاس حضور خواهد داشت. ناطقی مدیر سابق خانه عکاسان ایران است، وی یازده سال عهده دار این سمت بود. کارشناس مجری برنامه هفت اقلیم ‏محمدرضا شاهرخی نژاد است. برنامه رادیویی هفت اقلیم از ساعت ۶ تا ۸ عصر بر روی موج ‏FM‏ ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز ‏پخش می شود.

علاقه مندان می توانند سوالا ت خود را از طریق شماره ۲۲۰۵۸۸۰۰ – ۲۲۰۴۰۰۸۵ جهت طرح در برنامه مطرح کنند.