در برنامه هفت اقلیم یکشنبه ۲۷ خرداد رادیو فرهنگ، ساسان افشارزاده عکاس حضور خواهد داشت. افشارزاده استاد عکاسی دانشگاه تهران است و مدتی ریاست گروه عکاسی دانشکده هنرهای زیبا را بر عهده داشته است. کارشناس مجری برنامه هفت اقلیم ‏محمدرضا شاهرخی نژاد است. برنامه رادیویی هفت اقلیم از ساعت ۶ تا ۸ عصر بر روی موج ‏FM‏ ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز ‏پخش می شود.

علاقه مندان می توانند سوالا ت خود را از طریق شماره ۲۲۰۵۸۸۰۰ – ۲۲۰۴۰۰۸۵ جهت طرح در برنامه مطرح کنند.