در برنامه هفت اقلیم یکشنبه ۳ تیر رادیو فرهنگ، شهریار توکلی عکاس و مدیر مسئول نشریه حرفه: هنرمند و ایمان افسریان نقاش و دبیر بخش نقاشی این نشریه حضور خواهد داشت. شهریار توکلی علاوه بر مسئولیت فصلنامه حرفه: هنرمند استاد دانشگاه آزاد اسلامی است.
کارشناس مجری برنامه هفت اقلیم ‏محمدرضا شاهرخی نژاد است. برنامه رادیویی هفت اقلیم از ساعت ۶ تا ۸ عصر بر روی موج ‏FM‏ ردیف ۷/۱۰۶ مگاهرتز ‏پخش می شود.
علاقه مندان می توانند سوالا ت خود را از طریق شماره ۲۲۰۵۸۸۰۰ – ۲۲۰۴۰۰۸۵ جهت طرح در برنامه مطرح کنند.