نمایشگاه عکس محمدهادی فلاح پیشه با عنوان “در تمام طول راه لغزیده ام” از روز جمعه ۱۵ تیر۸۶ در گالری نیکول برگزار می شود. این نمایشگاه تا ۲۵ تیر ۸۶ ادامه دارد.

ساعت بازدید: ۱۶ تا ۲۰
گالری نیکول.مطهری. خیابان اکبری (پارسا) . کوچه آزادی شماره ۱/۳۱