روز جمعه ۱۲ مرداد نمایشگاه عکس جاوید تفضلی در گالری مهروا افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۲۴ مرداد ادامه دارد. تفضیلی فارغ التحصیل عکاسی از دانشگاه سوره اهواز است و در این نمایشگاه ۲۳ عکس ۴۰×۶۰ با موضوع خلاق به نمایش گذاشته است.
ساعت بازدید: ۵ تا ۹ بعدازظهر
گالری مهروا: خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی (شهید عضدی) شماره۷۸