javid.jpg

از یکشنبه ۲۱ مرداد نمایشگاه عکس جاوید رمضانی با عنوان “رونویسی” در نگارخانه هفت آینه ساری برگزار می شود. در این نمایشگاه ۳۰ عکس از جاوید رمضانی به نمایش گذاشته شده است. همچنین به مناسبت برپایی این نمایشگاه کارگاه عکاسی خلاق نیز در روزهای ۲۲ و ۳۱ مرداد در محل نگارخانه هفت آینه بر پا می شود. نمایشگاه تا ۳۱ مرداد ادامه دارد.
ساعات بازدید: افتتاح ۱۶ تا ۲۱ روزهای بعد ۱۷ تا ۲۰
نگارخانه هفت آینه.ساری.خیابان قارن.کوچه قیومی