afshar.jpg

از روز شنبه ۱۰ مهر ۸۶ نمایشگاه عکس احسان فرید افشار در نگارخانه نامی خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود. وی در این نمایشگاه ۲۸ عکس سیاه وسفید و رنگی با نگاهی به زیبایی شناسی تصویری از مناطق مختلف هند عرضه کرده است. احسان فریدافشار فارع االتحصیل کارشناسی عکاسی است و ۴ سال در هند اقامت داشته است. این نمایشگاه تا ۱۵ شهریور ادامه دارد.
ساعت بازدید روز افتتاح ۵ تا ۳۰/۸ سایر روزها ۲ تا ۸ بعدازظهر