اولین مسابقه عکس دومین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان، معلولین و سالمندان به منظور ایجاد فضای مناسب شهری در رسیدن به جامعه ای نمونه وبا هدف مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان، معلولین و سالمندان توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان برگزارمی شود.
موضوع مسابقه در سه بخش: الف. بخش آزاد (با رویکرد توانمندی های جانبازان، معلولین و سالمندان در عرصه های مختلف زندگی و بطور کلی کلیه موضوعات مرتبط با موضوع جانبازان، معلولین و سالمندان)
ب. شناسایی کلیه موارد تضییع و عدم رعایت حقوق جانبازان، معلولین و سالمندان در سطح جامعه (شناسایی نامناسب ها برای مناسب سازی شایسته) ج. پایان نامه (کلیه پایان نامه های عکاسی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد در موضوعات مرتبط با جانبازان، معلولین و سالمندان در بخش نوشتاری و تصویری)، درنظر گرفته شده است.
دبیری این مسابقه را امیرعلی جوادیان به عهده دارد و داوران این مسابقه در بخش عکس سیف الله صمدیان، سید عباس میرهاشمی، فرهاد سلیمانی،علیرضا کریمی صارمی، محمدرضا رفایی هستند. بخش پایان نامه نیز توسط اساتید دانشگاه مورد قضاوت قرار می گیرند.
آخرین مهلت ارسال آثار سی ام مهرماه است. جوایز برگزیدگان این مسابقه در روز ۱۳ آذر همزمان با افتتاح این نمایشگاه اهدا می شود.