پس از نشر نامه های منیر سلطانی، همسر نیکول، که در آن از شرایط نامساعد نیکول حکایت می کرد نظر مسئولان به موقعیت خطیر نیکول جلب و همکاری هایی با ایشان انجام شد. متن زیر نامه همسر نیکول است که از شرایط جدید او حکایت می کند.

قبل از هر چیز جا دارد از جناب دکتر حبیب اله صادقی ریاست محترم موزه هنرهای معاصر به خاطر لطف و حمایت ایشان بابت پرداخت هزینه های بستری شدن نیکول در بیمارستان آپادانا و فراهم آوردن مقدمات انتقال ایشان به بیمارستان لاله و نیز به خاطر ملاقات حضوری ایشان از نیکول قدردانی کنم.

از دیروز که نیکول را به بخش عمومی بیمارستان لاله منتقل کردند روحیه ام بهتر شده. ۲۰ روز قبل روحیه خیلی خوبی نداشتم به خاطر طولانی شدن دوران بستری بودن وی در آی سی یو و اضافه شدن یک بیماری جدید به بیماری ایشان؛ ذات الریه.
سالهاست که در کنار نیکول هستم و همانند او از بیماریش رنج می برم و شبی که نیکول را به لاله منتقل کردیم شب خیلی بدی برای من بود چون نیکول در شرایط خوبی نبود (حرفایی که دکترا و پرستارهای بیمارستان آپادانا زده بودند و…) ولی الان با به بهبودی نیکول در شرایط روحی بهتری بسر می برم و همچنین از همدلی و همیاری دوستان و حمایت موسسه هنرهای تجسمی و معاونت هنری وزارت ارشاد برخوردار هستم.

خوشبختانه با رسیدگی‌های آی سی یو بیمارستان لاله و همکاری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیکول فریدنی به بخش عمومی منتقل شدند و حالشان خوب است و به زودی به خانه باز می گردند.
باید یادآور شوم که انتخاب بیمارستان آپادانا با جناب دکتر حبیب اله صادقی نبوده و من به خاطر اینکه نیکول تحت نظر دکتر خودش باشد او را به بیمارستان آپادانا بردم که خوشبختانه با موافقت جناب دکتر صادقی انتقال نیکول به بیمارستان لاله همه چیز به خیر گذشت در حدی که نیکول به بهبودی خیلی بهتری رسیده است.

باز هم از موسسه هنرهای تجسمی کمال تشکر را دارم به خاطر همکاری و مساعدت بی دریغ
برای سلامتی هرچه بیشتر تمام هنرمندان دعا می کنم.
منیر سلطانی