چهارمین جشنواره سراسری عکس کودک و نوجوان آبرنگ با پایان مهلت ارسال آثار و عملیات دبیرخانه ای ، به داوری آثار می پردازد.
در این جشنواره ۹۱۵ اثر از ۲۲۰ کودک ایرانی از ۳۵ شهر به دبیرخانه رسیده است که این آمار، رشد ۱۲۸ درصدی جشنواره را نسبت به دوره پیشین خود نشان می دهد.
عکس های رسیده را کیومرث پور احمد، محمد ستاری، غزاله هدایت، فرامرز عامل بردبار و حمیدرضا گیلانی فر داوری خواهند کرد.
به این بهانه دبیر جشنواره در نامه ای از تمامی کودکان و نوجوانان شرکت کننده قدردانی کرده است.

۱۲۸درصد رشد در جشنواره چهارم : مدیون ۲۲۰ کودک ایرانی

تماشای عکس های بچه ها دنیایی را به روی ما می گشاید که از جنس کلمه نیست و از توصیف آن عاجزم.
اما می توان گفت این دنیا چیزی است شبیه خط های کج و کوله آنها و صراحت میخکوب کننده ای که آنها در انتخاب عنوان عکس هایشان دارند.
بچه ها روی پاکت هایشان برای ما گل و پروانه کشیده بودند ، بعضی از آنها جلوی اسم گیرنده ، کلمه عزیز را روی پاکت نوشته بودند. بعضی از آنها برای من نامه نوشته بودند و عکس هایشان را به زبانی دیگر توصیف کرده بودند. بعضی ها با عکس هایشان ” شوق ” را هم پست کرده بودند. و شوق آنها داخل پاکت کوچک پستی جای گرفته بود و از هزاران کیلومتر دورتر نفسهایش را حبس کرده بود تا به ما برسد.
احساس می کنم در شرایط فعلی بیش از هر زمان نیازمند آنیم که گاهی از دریچه نگاه کودکان به دنیا نظر افکنیم. حتی جامعه بزرگ عکاسی ما نیز به چنین نگاهی بیش از پیش نیاز دارد. چرا که صداقت گمشده ای را به ما نشان می دهد. چرا که دنیای کودکان خالی از رقابت های پوچی است که بزرگتر ها به آن می پردازند و گاهی همه چیز را از یاد می برند: حتی اخلاق را.
چهارمین جشنواره عکس کودک آبرنگ را با تبلیغاتی بسیار محدود آغاز کردیم و در مدت مققر در آیین نامه -۱۵ مهر ۸۶- ۹۱۵ اثر از ۲۲۰ عکاس کودک و نوجوان به دبیرخانه رسید، که این آمار رشد ۱۲۸درصدی جشنواره را نسبت به دوره پیشین خود -۴۰۲ عکس در جشنواره سوم- نشان می دهد.
از همه بچه ها متشکریم.

کیارنگ علایی
دبیر جشنواره
پنجم آبان ۸۶

اسامی شرکت کنندگان و اطلاعات بیشتر