در برنامه فردا شب دو قدم مانده به صبح -یکشنبه ۶ آبان ۸۶- بهروز مهری عکاس خبرگزاری فرانسه و علی کاوه عکاس مطبوعاتی به عنوان مهمان حضور خواهند داشت. کارشناس بخش عکاسی این برنامه حسن سربخشیان است و موضوع گفتگو “عکاسی خبری و مطبوعاتی” است. برنامه دو قدم مانده به صبح به کارگردانی محمد صالح اعلا در ساعت ۱۵/۲۳ دقیقه شب از شبکه ۴ سیما پخش می شود.

پی نوشت: خبر در ساعت ۴۰/۲۰ شنبه ۵ آبان تکمیل شد.