به گزارش آژانس عکس ایران در یازدهمین جشنواره جهانی عکس فرانسیسکوفرنو ایتالیا امین رضا طلاچیان موفق به دریافت مدال برنز جهانی همراه با تندیس کریستال این جشنواره شد.
بر اساس این خبر ۲۷۲۵ عکس از ۷۴۴ عکاس در بخش های رنگی و آزاد و ۶۹۳ قطعه عکس از ۱۹۴ عکاس در بخش “مرد و دریا” به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.
هیأت انتخاب ۱۰۹ عکس از ۸۲ عکاس در بخش آزاد، ۸۰ عکس از ۶۹ عکاس در بخش مرد و دریا را برای شرکت در بخش مسابقه برگزید.
عکس های سارا ساسانی / هاله پهلوان / راحله زمردیان / امین رضا طلاچیان / ارشاد فتاحیان / محمد اسماعیلی / علی چکان / بابک برزویه / محمدمهدی اسدی و محسن مسافری به نمایشگاه راه یافته است. نمایشگاه آثار برگزیده ۲۷ آبان تا ۴ دی ماه در شهر رم برگزار می شود.