چهاردهمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها از صبح چهارشنبه ۱۶ آبان ۸۶ در مرکز آفرینشهای هنری کانون واقع در خیابان حجاب افتتاح می شود.
در این نمایشگاه نشریات عکاسی و هنری در کنار دیگر نشریات کشور حضور دارند. سایت عکاسی و نشریه عکاسی حرفه ای در این نمایشگاه پذیرای حضور مخاطبان گرامی است. ساعت بازدید ۹صبح تا ۷ شب اعلام شده است و نمایشگاه تا ۲۲ آبان ادامه دارد.