مراسم معرفی برگزیدگان جشنواره عکس “برای ایران” با موضوع سفرهای استانی رئیس جمهور عصر امروز با حضور سعیدلو معاون اجرایی رئیس جمهور، صفارهرندی وزیر ارشاد در محل نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

در بخش حرفه‌ای نفر اول امیر پورمند، ده سکه بهار آزادی و عمره مفرده / نفر دوم آرش خاموشی، هشت سکه بهار آزادی و عمره مفرده و علیرضا صوت‌اکبر نفر سوم، شش سکه بهار آزادی و عمره مفرده، معرفی شدند. همچنین در این بخش از امیر خلوصی، حمید ادب‌زاده، آرمان تیمور و حسین فاطمی با اهدا دو سکه بهار آزادی تقدیر شد.

در بخش آماتور نفر اول بهنام رضازاده، چهار سکه طلا و سفر به مشهد، نفر دوم فرزاد گوری برنده سه سکه طلا و سفر به مشهد و نفر سوم اسحاق آقایی برنده دو سکه طلا و سفر به مشهد، .

هیئت داوران این جشنواره را سیف‌الله صمدیان، سیدعباس موسوی، رحیمیان، محمود ظهیرالدینی و فرهاد سلیمانی تشکیل می دادند.