عباس میرهاشمی، دبیر اولین دوسالانه عکس جهان اسلام، برگزاری این دوسالانه را عرصه‌ای برای شناسایی، ظهور، پیوند و تعامل بین تمامی هنرمندان عکاس مسلمان سراسر جهان دانست و از تولد یک جریان جدید در هنر جهان اسلام خبر داد.

وی درباره‌ کارهای انجام شده در مقدمات برگزاری اولین دوسالانه و استقبال عکاسان گفت: هم اکنون مراحل دبیرخانه‌ای از قبیل انتشار فراخوان، ارسال فراخوان برای عکاسان انجام شده است. عکاسان حرفه‌ای در سطحی چشمگیر در اولین تجربه شرکت می‌کنند که نشان از زمینه قوی چنین حرکتی دارد.

میرهاشمی اهداف اصلی این دوسالانه را شناسایی و ارائه ویژگیهای فضاهای اسلامی، تقویت زمینه ارتباط و تبادل تجارب هنری بین عکاسان جهان اسلام بررسی هویت معنوی و فرهنگی جهان اسلام ، شناسایی استعدادهای برتر این عرصه ذکر کرد و افزود: خانواده مسلمان بعنوان نخستین پایگاه شکل گیری هویت فردی، اخلاقی و اجتماعی در جهان اسلام می‌‌تواند به ‌عنوان موضوع نخستین دوسالانه تجلی روشن از این مفهوم را در نگاه عکاسان مسلمان سراسر دنیا بازتاب دهد.

دبیر نخستین دوسالانه عکس جهان اسلام تأکید کرد: این دوسالانه قطعاً پتانسیل این را دارد که روند تداوم خود تبدیل به یک حرکت بین المللی و فراگیر شود تا هم موجب جمع آوری اطلاعات کلیه عکاسان جهان اسلام از سراسر دنیا و زمینه‌سازی و تسهیل در ارتباط و تعامل گسترده آنان در جریان این دوسالانه گردد و هم به ترسیم افق‌های مشترک در نگاه و دریافت عکاسان بر مبنای معتقدات اسلامی و باورهای دینی بیانجامد.

مهلت دریافت آثار برای شرکت در این دوسالانه، اول دی و تاریخ برگزاری آن بهار ۸۶ اعلام شده است.