دومین جشن عکس دانشگاه هنر، شنبه ۲۴ آذر با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه هنر افتتاح شد.
این مراسم با سخنرانی دکتر سلطانی، معاونت فرهنگی دانشجوئی دانشگاه هنر، آغاز شد و پس از اجرای موسیقی دبیر انجمن علمی دانشگاه هنر به سخنرانی پرداخت. سپس زانیار بلوری پس از تشکر از مسئولان دانشگاه به بیان برنامه‌های یک ساله انجمن علمی عکاسی در سال ۸۶ پرداخت و در آخر از ساختار آموزشی و علمی دانشگاه انتقاد کرد.
پس از او گلاره خوش‌گذران حقیقی، دبیر دومین جشن عکس دانشگاه هنر، سخنرانی کرد. او در صحبت‌هایش پس از توضیحاتی در باره کلیات جشن عکس از اینکه شرکت کنندگان با توجه به شواهد موجود فراخوان را دقیق مطالعه نکرده بودند و عکس‌های بخش عکس و عکاسی موضوع آزاد براشت شده بود، انتقاد کرد. با پایان صحبت‌های دبیر جشنواره، اسلاید شو عکس‌های برگزیده نمایش داده شد.