پنجمین دوره مجمع عمومی عادی انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره وبازرسان برگزارمی شود .
از کلیه اعضاء اصلی محترم انجمن که دارای کارت عضویت معتبر هستند دعوت می شود در روز پنج شنبه ۲۰/۱۰/۸۶ ساعت ۱۴ در مجتمع فرهنگی هنری اسوه واقع در خیابان انقلاب، نبش خیابان بهار جهت انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان انجمن برای مدت ۲ سال آینده حضور بهم رسانند.
لازم به ذکراست هر عضو انجمن می تواند به وکالت از یک عضو دیگر در انتخابات شرکت کند که وکالت نامه کتبی قبل از انتخابات در دبیرخانه به ثبت رسیده باشد.

با تشکر
دبیرخانه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران