انتخابات پنجمین دوره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ساعت ۱۵ امروز با حضور ۶۹ نفر از اعضای اصلی انجمن و نماینده وزارت کار در مجتمع فرهنگی، هنری اسوه برگزار شد.این مراسم، با تلاوت قرآن کریم و سرود ملی آغاز شد سپس گزارش هیات مدیره دوره چهارم قرائت و سایت انجمن معرفی و راه اندازی شد.
در ادامه با برگزاری انتخابات عطا طاهرکناره با ۴۳ رای، راهب هماوندی با ۴۲ رای، ساتیار امامی و کاووس صادقلو با ۳۹ رای، بهروز مهری با ۳۸ رای و اصغر آزاد دل با ۳۵ رای به عنوان اعضای هیات مدیره پنجمین دوره انجمن صنفی عکاسان مطبوعات انتخاب شدند. همچنین صادق خاموشی با ۳۶ رای به عنوان بازرس انتخاب شد.
با توجه به مفاد اساسنامه برای راهیابی به هیات مدیره انجمن، اخذ نصف بعلاوه یک رای الزامی است که در نتیجه انتخاب یک عضو اصلی و دو عضو علی البدل هیات مدیره و یک بازرس و یک بازرس علی البدل به جلسه بعدی موکول شد.
اداره جلسه را اسماعیل عباسی، سیف الله صمدیان، محسن شاندیز، سعید صادقی، محمد فرنود بر عهده داشتند و رضا حافظ القرآن منشی جلسه بود.