پس از گذشت پنجاه روز از پایان جشنواره عکس سوره روزنامه کیهان ۴ بهمن در نقدی بر این جشنواره با عنوان “حوزه هنری کجا می رود؟!” انتقادهایی را متوجه برگزارکنندگان، هیات داوران و عکس‌های منتخب این مسابقه دانست. در پی چاپ این مقاله در روز ۷ بهمن حوزه هنری با ارسال “پاسخ مثبت حوزه هنری” به این انتقاد ضمن پذیرفتن نقد منتشر شده در روزنامه کیهان عکس‌های این مسابقه را از سایت خانه عکاسان ایران حذف کرد. و در روز ۱۱ بهمن حسن سربخشیان دبیر این مسابقه در وبلاگ شخصی خود یادداشتی در این باره نوشته است.
نگاه‌های متفاوت به عکاسی خبری و متولیان و دست اندرکاران امر در چند سال اخیر همه مسابقه‌های عکاسی مطبوعاتی را با چالش مواجه کرده است و با اتفاقی که برای اولین دوره جشنواره عکس سوره افتاد باید منتظر بود و دید روند برگزاری این مسابقه در سال آینده چگونه خواهد بود. البته امیدواریم به سرنوشت دیگر مسابقات عکاسی مطبوعاتی دچار نشود.