با خبر شدیم که قدرت الله کسرائیان هنرمند عکاس که کتاب کوه های ایران از اوست، پس از یک دوره بیماری دارفانی را وداع گفتند.
سایت عکاسی این مصیبت را به نصرالله کسرائیان، برادر بزرگ ایشان، و دیگر اعضای خانواده و همچنین به جامعه عکاسی ایران تسلیت می گوید.