همزمان با برپایی بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر سایت عکس این جشنواره نیز کار خود را آغاز کرده است. در این سایت که با همکاری سایت عکاسی فعالیت می کند، می‌توانید عکس‌هایی از تئاترهای اجرا شده و نشست‌های برگزار شده را با فاصله زمانی اندکی از برگزاری آن مشاهده کنید.
دبیر بخش عکس این دوره جشنواره تئاتر فجر بابک برزویه است که محمد بابایی، گلریز فرمانی، علی شایگان، سارا ساسانی، مهدی زابلی، مرتضی اتابکی، رضا جعفری، رضا موسوی حسینی، منصوره معتمدی، حسن قائدی، حیدر رضایی، آرزو قاسمی، عباس جعفری، یلدا معیری، آذین زنجانی، سمانه غلام نژاد او را همراهی می کنند. همچنین آرش خاموشی با این گروه همکاری دارد.