پایان آذرماه امسال، عکاسی ایران ۱۶۵ساله ‌شد. از زمان برداشتن نخستین عکس، به شیوۀ داگرئوتیپ در ایران، در سال ۱۸۴۲م/ اواسط ذیقعده ۱۲۵۸ق/ پایان آذر ۱۲۲۱ خورشیدی تا کنون، یکصد و شصت و پنج سال از آغاز عکاسی در ایران می گذرد. در طهران ِ دوران محمد شاهی، که شهر به شیوۀ قرون وسطایی، با برج و بارو، خندق و دروازه ها محصور شده بود، عکاسی؛ این پدیده شگفت انگیز و معجزۀ دیداری حاصل از تکامل علومی همچون مکانیک، فیزیک و شیمی دوران جدید؛ به درخواست محمد شاه قاجار، با آهنگی پر شتاب، راهی دروازه های اَرگ سلطنتی شد. نخستین عکس ها بر روی لوح سیمین، از محمدشاه، ناصرالدین میرزا ولیعهد، صدراعظم و برخی درباریان گرفته شد.
بمناسبت ۱۶۵ سال حضور عکاسی در ایران، پیش همایش روز عکس تاریخی ایران در ساعت ۱۵ تا ۱۸، روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۶ در تالار ۲۰۰ نفره کتابخانه ملی ایران برگزار می گردد. نمایشگاه عکس، پوستر، کتابهای چاپی، چاپ سنگی، خطی، نشریات تخصصی سازمان، و نمایشگاههای افراد علاقمند در کنار همایش، و دو نمایشگاه همزمان نیز در کاخ گلستان و عکسخانه شهر برگزار می شود.