یکی از موانع در راه پیشرفت عکاسانی که از شهرت فراگیری برخوردار نیستند این است که توسط رسانه های جمعی، گالری ها و مجامع فرهنگی جدی گرفته نشده و بدین ترتیب فرصتی برای ارائه آثار خود بدست نمی‌آورند. نشریه عکاسی خلاق قصد دارد در جهت ایجاد فرصت برای عکاسانی که مایلند خود به معرفی و طرح آثار خود بپردازند صفحاتی را در اختیار این عزیزان قراردهد. عزیزان علاقمند می‌توانند در این صفحات عکس‌ها، نوشته‌ها، خبرها و اطلاعات مربوط به خود، فعالیت‌ها، دیدگاه‌ها و عملکردهای عکاسی خود را انعکاس داده و از این طریق با استفاده از موقعیتی که در فصلنامه معتبر عکاسی خلاق برای خود ایجاد می‌کنند برای کسب موقعیت در جامعه عکاسی بکوشند. بدیهی است که در این صورت کیفیت آثار و مطالبی که عزیزان می‌خواهند در این صفحات به چاپ برسانند مورد تائید نشریه قرار گرفته ونیز هزینه آماده سازی و چاپ آن را خود متقبل شده و پرداخت کنند. کسانی که مایلند از این فرصت استفاده کنند می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو صفحه یا صفحات مورد نیاز با دفتر نشریه عکاسی خلاق تلفن های ۸۸۴۵۶۱۴۵، ۸۴۵۵۹۹۳، ۸۸۴۵۶۲۵۷ تماس بگیرند.