ashora.jpg

نمایشگاه عکس دانشجویان رشته عکاسی دانشکده خبر با موضوع عاشورا از یکشنبه ۲۸ بهمن ۸۶ ساعت ۴ بعداز ظهر در این دانشگاه افتتاح می شود. این نمایشگاه تا ۱۰ اسفند ادامه دارد.
دانشکده خبر.خیابان شهید بهشتی.بین قصر و اندیشه